skip to Main Content

Ny doktorsavhandling

Doktorsavhandling: Effekter av utmarksbete och betespreferenser på mjölkkvalitet Norsk doktorspromovering av Hanne Sickel vid BioForsk för ett arbete om mjölkkvalitet vid säterbruk Avhandlingen har titeln: "Effekter av utmarksbeite og beitepreferanser på melkekvalitet i seterregionen". Läs mer på vår livsmedelssida!

Fäbodbruket debatteras i media

Fäbodarnas vara eller icke vara, hot och möjligheter, börjar diskuteras och debatteras i media på olika sätt. Vi ser tacksamt att fäbodarnas och fäbodbrukets värden uppmärksammas, att kunskap och medvetandet ökar bland allmänheten. Läs mera på  "Fäbodbruket i media" Sidan…

Fäbodifiering – ett nyord 2013!

Fäbodifiering Språkrådet har fångat upp begreppet fäbdifiering och upptagit det i Nyordslistan 2013. "Nyordslistan är ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i språket under det gångna året. Vi har valt ut exempel på nya ord som…

Utmarksbeiting i Norge og Sverige

Ny artikel om utmarksbete från CBM och norska Bioforsk Vilket värde har utmarksbeten i Sverige och Norge? Vilka möjligheter och utmaningar står dagens fäbodbrukare inför och vad är det som skiljer grannländerna åt i frågan? Detta diskuteras i den nya…

Vargkommitténs betänkande!

Vargkommittén har nu levererat utredningen till Miljödepartementet som har kallat till remissmöte den 30 augusti. (FSF hade inte möjlighet att medverka vid remissmötet, men föreningen har till Miljödepartementet lämnat kompletterande synpunkter på utredningen, se vidare vår skrivelse "Fäbodbrukarnas synpunkter...) Presentation av…

§28: ändrade regler – nya telefonnummer

Försvar av tamdjur Ändrade regler för § 28 rörande försvar av tamdjur mot rovdjursangrepp  Fr.o.m. första juni skall den som fällt ett stort rovdjur i försvar av tamboskap anmäla detta till Länsstyrelsen istället för till Polisen. Telefonnumren gällande i våra…

Nästa generation säterbrukare utbildas!

Projektet "Nästa generation säterbrukare" pågår från 1 juli till 2 augusti 2013. Värmlands landshövding har besökt projektet, läs mera här! Tidigare information (februari 2013) om projektet: Länsstyrelsen i Värmland tar nu ett intressant initiativ för att i en projektinriktad insats…

Legal och lokal acceptans av varg

Organisationer kräver handling i vargfrågan av miljöminister Lena Ek! Gynnsam bevarandestatus uppnådd för varg Vargstammens utveckling och status synnerligen gynnsam Politisk beslutsamhet allt som krävs för gynnsam bevarandestatus Torsdagen den 27/6 klockan 11.00 överlämnades ett "Brukardokument" till miljöminister Lena Ek.…

Kortfilm om fäbodvärden

Frida Turander gör kortfilmer om angelägna ämnen. Hennes senaste film handlar om Fäbodbruk. Betagande bilder och tänkvärd text, se filmen här! Frida har gjort fler filmer, om skogsbete,  naturbetesmarker och slåtterängar. Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet och svampar i ängs- och…

Vargkommitténs åsiktsförklaring

I dag har Vargkommittén presenterat sin åsiktsförklaring. Läs mera här! Fäbodbrukarna (FSF) ställer sig nu bakom den gemensamma åsiktsförklaringen i Vargkommittén, som ett första steg i arbetet med att åstadkomma en långsiktigt hållbar rovdjurspolitik med hänsyn även till fäbodbrukets behov.…

Back To Top