skip to Main Content

Mattradition från fäboden blir nytt kulturarv

Kallbadskulturen, annandagsbandy och fäbodens gum- eller grynostkokningning är några av tillskotten på Sveriges förteckning över immateriella kulturarv. De skrivs in efter att ha lämnats som förslag till Institutet för språk och folkminnen. Sverige är ett av drygt 170 länder som har skrivit under…

Jobba på Hanhivittiko

Hanhivittikko Vänner/Ystävät söker rätt person att anställa som fäbodvärd för sommarsäsongen 2024, alltså mitten av maj till september Vi söker en social och händig man eller kvinna, en självgående "allt i allo" som tycker om att arbeta med såväl djur…

Fäbodbruket i riksdagsdebatt

Den 23 april var det interpellationdebatt i riksdagen om småskalig djurhållning för livsmedelsproduktion  Anders W Jonsson (C) lyfte frågan om fäbod- och utmarksbruk med Lillhärjeåbygget som exempel.  Länk till debatten är bifogad, debatten är ca 20 minuter lång. Lyssna på…

Ny kurs – gör en hässja

KURS: Lär dig tillverka en hässja! Under kursen får du lära dig hur man tillverkar en hässja från grunden så att du kan torka och ta till vara ängshöet, samtidigt som du gör en insats för en av våra mest…

Kulturpris till fäbodbrukare

Inger Wiklund fick mottaga Envikens hembygdsförenings kulturpris med motivering: "För ett fint kulturarbete vid Grejsans fäbod. Inger har tillsammans med sin syster Anneli fört vidare och utvecklat det arbete som deras mor Anna utfört i form av skötsel av kor…

Barnläger gav kulturpris!

Ann Eriksson har tillsammans med dottern Linnea fått utmärkelsen Årets Kulturarvsbärare 2023 Motiveringen lyder "Ann har lärt generationer av barn lokala traditioner och hur det är att leva fäbodliv med allt vad det innebär. Med Linnea som arvtagerska kommer ytterligare…

Sök stöd för Skogens miljövärden

Runt våra fäbodar finns många värdefulla natur- och kulturvärden. På fäbodriksdagen i Älvdalen fick vi lära oss om vilka det går att söka pengar för hos Skogsstyrelsen. Nuvarande bidrag måste sökas senast 31 december. Så gå in på www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/, välj…

Ökade möjligheter till slakt på gård

Nu har Livsmedelsverket (SLV) öppnat för ansökan om att få slakta hemma på gården, vilket vi tidigare skrivit om i tidningen att det var på gång. På Livsmedelsverkets hemsida finns utförlig information och regelverk. Även på Eldrimners hemsida finns information…

Medlemsträff i Dalarnas Fäbodbrukarförening 22/11

2022-11-22 Dags för medlemsträff för Dalarnas fäbodbrukarförening Visst är det dags att ”sparka” igång föreningen igen! Är du ny inom fäbodvärlden, intresserad, vill lära dig mer eller mångårig fäbodbrukare så är du välkommen! Alla medlemmar är välkomna till en träff…

Inbjudan träffar: Livsmedel och bete från fäboden (X län)

Kan mer betade marker och skogar påverka vår livsmedelsförsörjning och gynna den biologiska mångfalden? Hur ser livsmedelsproducenterna på fäbodbete?Vi diskuterar mervärden för både kött- och mejeriprodukter från fäboden under två träffar i Gävleborgs län den 3 och 21 november. Du…

Peter Helander, Mora, ny ordförande i FSF

Vid fäbodmötet i Älvdalen den 24 september behandlades ett från vårens ordinarie årsstämma delegerat ärende om val av ny ordförande för Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk. I närvaro av 35 medlemmar beslutades nu enhälligt att välja Peter Helander till ny…

”Kampen om utmarka” NBS konferens 23-24 nov

Norsk Bonde- och småbrukarlag (NBS) inbjuder genom sitt utmarksutvalg till en konferens på detta tema för att informera och diskutera förutsättningar, aktuella problemställningar och framtida möjligheter för den traditionella betesdriften med frigående djur, och vilken roll utmarkerna ska ha för…

”Mulbete förr och nu”. Info om betesbruk och betesdrift

2022-10-07 Projektet ”Mulbete förr och nu”. Som en utveckling av engagemanget och diskussionerna bland fäbod- och betesbrukare i Jämtland kring betesrättigheter och praktiska frågor kring betesbruk och betesdrift har det tagits initiativ till ett projekt i Jämtland för att närmare…

Eldrimners pilotprojekt ”Obehandlad dryckesmjölk”

Eldrimner driver våren 2022 till våren 2023 ett projekt där de tillsammans med fem gårdar undersöker och testar metoder för framställning av säker obehandlad (opastöriserad) mjölk. För utbildningsinsatser, handledning och kompetens inom området svarar veterinär Anna Catharina Berge. Hon har lång…

Back To Top