skip to Main Content

.   

.     

 

JHF  bildades xxxx och har nu xx medlemmar

Förtroendevalda i Jämtland Härjedalen Fäbodförening 2024-25: Jimmy Boije, Skålan, ordförande, 070-582 80 33 Elin Persson, Bjärme, sekreterare, 070-206 75 30 Kristina Nischgård, Storhallen, kassör, 073-821 35 20 Övriga ledamöter: Ann Eriksson, Galhammar och Johannes Sivertsson, Skålan. Suppleanter i styrelsen: Magnus Olsson, Jormvattnet Stefan Dalsten, Ljusnedal

2022-10-07 Projektet ”Mulbete förr och nu”. Som en utveckling av engagemanget och diskussionerna bland fäbod- och betesbrukare i Jämtland kring betesrättigheter och praktiska frågor kring betesbruk och betesdrift har det tagits initiativ till ett projekt för att närmare belysa och informera kring dessa frågor som det berör fäbodbruk och utmarksbete. Länsstyrelsen i Jämtland finansierar detta projektarbete och JHFF är delaktig som en samverkande part. Projektet lyfter dessa frågor på ett konkret och lite nytt sätt, vilket också har föranlett en del reaktioner och diskussioner kring både sakfrågor och arbetssätt. Reaktionerna kan ha sin grund i känslor inför tidens utveckling och förändringar av villkoren inom även dessa näringsverksamheter, samt generellt minskande kunskaper om traditionell betesdrift. Det kan också handla om olika synsätt på markanvändningen i takt med expanderande turistiska utbyggnader och nya former av rekreation och friluftsliv. Projektet har levererat en första upplaga av informationsskyltar som placerats ut vid lämpliga platser – se exempel här. Den aktuella texten finns också i en annan version med bättre läsbarhet i denna bilaga. Om det finns ytterligare synpunkter och förslag till vidare utveckling av detta informationsarbete och till den fortsatta utvecklingen av betesbruket och betesdriften så kontakta gärna projektägaren Ole Nordin i Åsarna, alternativt Länsstyrelsen i Jämtland. Ta gärna också del av FSF information om och arbete med betesrättsfrågorna i broschyr om Fäbodbruk med Mul- och klövbete. Om det finns frågor, synpunkter eller förslag till arbetet med betesrättsfrågorna kontakta gärna FSF styrelse. Om det finns frågor, synpunkter eller förslag till presentationen av detta ämnesområde på hemsidan så kontakta gärna FSF webmaster.

2021-2022 Inbjudan till studiecirkel baserad på boken Fäboden – Naturen, kulturen och kulturlandskap.

2022-07-30 Välkomna till aktivitet på Mälens fäbod i Klövsjö – ”Fäbodens värden – ett kulturarv för världen” med både intressanta föredrag och vacker vallmusik. För detaljerat program med information om tider och priser, klicka här. Varmt välkomna!

2021-09-05 Jämtland Härjedalens Fäbodförening medverkar i en intressant aktivitet när det anordnas en Buhelg på Jamtli, Östersund, söndag den 5 september. Det handlar om folktro, maten, djuren och musiken. Ett unikt tillfälle att mitt i stan få uppleva hur fäbodlivet i Jämtland och Härjedalen kunde te sig förr och hur det går till idag. Se vidare annonsen här. Välkomna!

210509 JHFF årsmöte

2020-09-26/27 Jämtland/Härjedalens Fäbodförening är värd för Fäbodriksdagen 2020 i samverkan med flera andra parter och som arrangeras i Klövsjö 26-27 september. Läs mera om Fäbodriksdagen här

Back To Top