skip to Main Content
Integrera djur, skapa mångfald av växter och djur och sträva efter levande rötter i jorden och fotosyntes så länge som möjligt under året

Regenerativt lantbruk har blivit allt mer uppmärksammat i Sverige och i Norden på senare år. Även internationellt har begreppet fått större genomslagskraft på sistone, även om regenerativt lantbruk som företeelse har funnits en längre tid.

Vad är då regenerativt lantbruk? Vad innebär begreppet?

“Regenerative organic agriculture” myntades i USA på 1980-talet av Robert Rodale, på Rodale Institute. Han hävdade att det inte kan vara tillräckligt att eftersträva ett hållbart lantbruk, med utgångspunkt i redan utarmade matjordar. I stället måste lantbruket vara regenerativt, det vill säga förbättrande, ständigt uppbyggande av sina egna förutsättningar och resurser.
Regenerativt lantbruk har spridit sig som en gräsrotsrörelse runt om i världen. Med förhållningssättet och intentionen att öka biologisk mångfald, stärka livskraftiga ekosystem och lokalsamhällen samt förbättra möjligheten till försörjning för kommande generationer.

Naturfolk och ekosystemprocesser
“Naturfolk lever av vad naturen ger, och något annat slags folk finns det inte.” Jörgen Andersson, bonde på Fjällbete i Undersåker, Jämtland.
Så hur är det egentligen med människans förutsättningar här på jorden? Oavsett hur du försörjer dig till vardags idag, så hänger ditt liv på en fungerande fotosyntes, det energiflöde som driver allt levande. Hur effektivt detta flöde kan fånga in det kol som utgör livets byggstenar, hänger samman med hur väl övriga processer i ett ekosystem fungerar. Mer välfungerande vattenkretslopp, näringskretslopp och artsamspel möjliggör mer fotosyntes och därmed mer liv. Som föder annat liv.
Som lantbrukare kan du lära dig läsa av de fyra ekosystemprocesserna för att lyssna till och förstå hur ditt landskap mår, och som regenerativ lantbrukare är detta nyckeln för att kunna vitalisera det. På denna grund strävar det regenerativa lantbruket efter att skapa socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara sammanhang som stärks över tid.

Fokus på resultat, snarare än på metoder
“If you want to make small changes, change how you do things. When you want to make major changes, change how you see things.” Don Campbell, lantbrukare, Kanada.
Regenerativt lantbruk handlar om vad som blir resultatet av vårt brukande. Det är inte en ”manual” som pekar ut givna metoder och tillvägagångssätt. Varje plats har sina specifika förutsättningar. Varje människa sina sammanhang. Detta gör det svårt, för att inte säga omöjligt (?) för någon att ge allmänna råd om tillvägagångssätt. Ska eventuella råd kunna ge önskad effekt måste man först vara väl insatt i dessa specifika förutsättningar och sammanhang. Och det är bara i observationen av om landskapet de facto regenereras som det finns ett facit.

Avsaknad av enkla lösningar och allmänna råd gör att nyfikenhet måste bli ledsagare och naturen bli läromästare. Varför blir egentligen gräset grönare på andra sidan? Lyssnandet blir så avgörande, för den som vill lära sig landskapets språk. Acceptansen inför att vi inte vet allt blir så viktig, för den som ser att fördjupad förståelse väcks genom fler frågor snarare än genom tvärsäkra svar. Liksom antagandet att jag faktiskt kan ha fel blir så befriande, för att kunna undvika prestigens återvändsgränder.

Det finns dock metoder som vanligtvis ger ett bättre, respektive sämre, utfall om man vill stärka ekosystem och regenerera ett landskap. Och det är faktiskt möjligt att fråga någon om råd och få hjälp på traven. Det innebär bara att fokus bör ligga på att lära oss läsa av hur människor, landskap och ekosystem faktiskt påverkas av vårt brukande. Och på hur dessa observationer sedan kan vägleda oss i vad vi ska välja att göra härnäst. Kan vi lära om hur naturens ekosystemprocesser fungerar, så kan vi bättre förstå landskapets språk. Först då kan vi börja fatta beslut och vidta åtgärder som verkligen leder till vitalare ekosystem, med stärkta förutsättningar för försörjning idag och imorgon. Det är enkelt. Det är bara lite kunskap samt makt över sitt beslutsfattande.

En gräsrotsrörelse i rörelse. Kurs i Regenerativt lantbruk och holistic management på Bäckedals folkhögskola, Ljusdal, 2021.

Principer för regenerativt lantbruk och om kopplingen till svensk fäbodkultur och utmarksbruk
Men hur ska det gå till då? Vad kan jag göra för att regenerera landskap och vitalisera ekosystem? Vissa grundläggande principer kan lyftas fram rörande regenerativt lantbruk. I sin bok Dirt to soil – One familys´s journey into regenerative agriculture sammanfattar Gabe Brown dessa i fem punkter:

  • Undvik jordbearbetning
  • Täck bar jord
  • Skapa mångfald (av växter och djur)
  • Sträva efter att ha levande rötter i jorden så länge som möjligt
  • Integrera djur

Att få presentera dessa principer i just detta sammanhang känns förstås extra tacksamt. Inom svensk fäbodkultur och utmarksbruk är ju detta inget nytt under solen. Här finns oaser av kunskaper och erfarenheter att ösa ur för den som vill ta tillvara resurser och regenerera landskap och ekosystem. Här finns långsiktiga perspektiv och djup förståelse för vikten av ökad biologisk mångfald och lokal försörjning. Men kom ihåg att vi aldrig kan bli fullärda och att bara öppna ögon kan se framtiden an. Tradition är en styrka att bära på, inte ett kors. Vi kan välja att bygga kulturarv, mångfald och framtid!

Anders Assis och Åsa Vilhelmsson
Lantbrukare, Ljusdal
Engagerade i folkbildning gm Bäckedals folkhögskola i Sveg samt Savory Institute, Colorado, USA

Texten har tidigare varit införd i vår tidning Svensk Fäbodkultur och Utmarksbruk nr 4, 2022, läs hela tidningen här

Tips och länkar
Det finns mycket att läsa, se och lyssna till om du vill lära mer om regenerativt lantbruk. Mycket är dock på engelska, ännu. Vårt främsta svenska tips kan vara boken Jord, hopp och kärlek – att bygga matjord och reparera ekosystem av Per Anders Lugn och Jeanette Andersson, som lyfter fram svenska regenerativa lantbrukare. Och läs gärna Kornas planet – om jordens och mångfaldens beskyddare av Gunnar Rundgren och Ann-Helen Meyer von Bremen, eller Mats Ahlbergs Levande landskap – en resa till framtidens jordbruk. Via internet hittar du Nordiskt nätverk för regenerativt lantbruk på Facebook, samt en ettårig kurs i Regenerativt lantbruk och holistic management på Bäckedals folkhögskola, för utbyte och nätverk. Fler länkar och tips nedan.

Nätverk och lärande:
Nordiskt nätverk för regenerativt lantbruk, Facebook

Kurs i Regenerativt lantbruk och holistic management på Bäckedals folkhögskola

Böcker:
Jord, hopp och kärlek – att bygga matjord och reparera ekosystem, Per Anders Lugn, Jeanette Andersson, 2021
Kornas planet – om jordens och mångfaldens beskyddare, Ann-Helen Meyer von Bremen, Gunnar Rundgren, 2020
Levande landskap – en resa till framtidens jordbruk, Mats Ahlberg, 2020
Regenerative agriculture – a practical whole systems guide to making small farms work, Richard Perkins, 2019
Dirt to soil – A family´s journey into regenerative agriculture, Gabe Brown, 2018

Film:
Fjällbete – a landscape for everybody, 2022

Sista skörden, SVT Play 2017

Kiss the ground, Netflix 2020, Netflix

Changing paradigms, Charles Massy, Youtube 2021

Regenerative renegades, Youtube 2020

Poddar:
Världar i omställning, Maria Ehrnström-Fuentes

Regenerative agriculture podcast, John Kempf

 

 

 

Back To Top