skip to Main Content
Ransbysätern, Sysslebäck, Värmland
Kårebolssätern, Stöllet, Värmland

 

 

 

 

 

 

 

FVS bildades år xxxx och har idag xx medlemmar

 

Vi vill bli fler och vi jobbar för att tillvarata och utveckla den värmländska säterkulturen Styrelsen består av Ingela Kåreskog, ordförande, Hans Johnsson, Tomas Lindström, Eva Nordquist och Mats Kåreskog E-post varmlandsaterkultur@gmail.com Facebook: Säterrunda i Norra Ny Tel 070-57 00 758 (Ingela)

 2024-03-17 Föreningen Värmlands Säterkultur kallar till årsmöte söndag 17 mars kl 12 på Valbergsängen i Torsby. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ta del av kallelsen här

2019-10-25 Föreningen Värmlands Säterkultur anordnade i samverkan en diskussionsdag om ”Hot eller möjligheter för Värmlands sätrar” på folkhögskolan i Stöllet. Se vidare inbjudanOch här är en lista över diskussionsämnen under dagen

2019-06-15 Årets Säterrunda genomförs lördag den 15 juni. I år deltar totalt nio sätrar, varav två för första gången. Det är återigen förberett för en dag med nästan som folkfest på säterskogen! Läs mera i årets broschyr med inbjudan och mycket som är intressant om sätrarna! I samband med Säterrundan presenterar vi nu också ett förmånligt erbjudande om medlemskap i Föreningen Värmlands Säterkultur tillsammans med en ny bok om ”Fäboden” samt ett nummer av tidningen ”Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk” Läs mera om medlemserbjudandet här.

Sätrarna är verkligen olika till sin karaktär.

Vi har Norra Loffstrandssätern som har många fjällkor att beskåda, Fastnässätern som öppnar dörrarna och kan berätta att där har varit många sommarfester med skönhetstävlingar och dansorkestrar. Lite längre norrut finns Segenässätern som är den största i området. Segenäs och södra Torp delar på sätern och det finns en gångstig till Nordtorpsätern. I båda sätrarna finns många aktiviteter med anknytning till skogen.Längre norrut finns byn Osebols säter och där finns naturligtvis den numer berömda boken om folket i Osebol som Marit Kapla har skrivit. Vi hoppas att hon finns på plats under dagen.Ännu längre norrut finns sätern som blivit en by – Björbysätern. De vill berätta om sin historia och om det utmarksbruk som funnits där. På deras bygdegård finns även en säterstuga.Efter dessa sätrar behöver man förflytta sig till den östra sidan av Klarälven och följa Rv 45 norrut några  kilometer innan man åker mot naturreservatet Fänstjärnsskogen. Utefter den vägen finner men Värnäs-Tväråssätern. Det är ett nytt besöksmål som är värt att besöka då den historiskt kunnige Håkan Eles berättar om sätern.Längre söderut finns Kårebolssätern som fortfarande är i drift som bysäter. Föreningen som driver sätern har under snart 30 år hjälpt säterkullor och djur att vara på sätern. Det finns idag inga djurhållare kvar med betesdjur i byn Kårebol, så därför har föreningen sökt och funnit både säterfolk och djur, och även medel för att finansiera det hela. Detta har inneburit att sätern är väl bevarad och att sätern fortfarande är i gång. I år kommer en familj med en ung tjej och ett par från Holland att vara säterkullor med inlånade fjällkor och hästar. Den sista i raden av sätrar som är med i årets Säterrunda är Ennarbolssätern. Den sätern har en fantastisk vall som saknar synliga stenar, och som har en obruten hävd fram till för bara några år sedan, med en säterbrukare från byn Ennarbol.

Back To Top