skip to Main Content

Välkommen att kontakta någon ur styrelsen

Ordförande Peter Helander                                         Ledamot Kristin Lissel
073-072 86 27, peter.helander@fabod.se                    072 948 39 17, kristin.lissel@fabod.se

Ledamot Mårten Wikner                                               Ledamot Ingela Kåreskog
073 939 94 19, marten.wikner@fabod.se                      070-570 07 58, ingela.kareskog@fabod.se

Ledamot Perjos Lars Halvarsson                                  Ledamot Åsa Regnander-Dahl
073-028 00 01, lars.halvarsson@fabod.se                   070-369 97 37, asa.regnander-dahl@fabod.se

Ledamot Marika Kaspergård                                         Ledamot Erik Samuelsson
073 808 60 66, marika.kaspergard@fabod.se              073-821 35 22, erik.samuelsson@fabod.se

Ledamot Carin Walldin
070-573 43 55, carin.walldin@fabod.se

Våra regionala föreningar

De regionala fäbodföreningarna är medlemmar i förbundet och har en viktig roll för lokal intressebevakning, aktiviteter och kontakter med fäbodbrukare, fäbodägare och fäbodlag.

Dalarnas Fäbodbrukarförening, DFBF                          Föreningen Värmlands Säterkultur, FVS
Anna Hagström,  070 245 43 86                                    Ingela Kåreskog, 070 570 07 58

Värmlands Säterbrukarförening, VSBF                        Gävleborgs Fäbodförening, GFF
Goth Bertil Johansson, 073 588 61 74                           Carin Gisslén Schönning, 070 398 37 83

Jämtland och Härjedalens Fäbodförening, JHFF        Nätverket Fäbodkultur och utmarksbruk i Västernorrland
Jimmy Boije, 070 582 80 33                                           Margita Sjöberg, 070 203 06 94

Back To Top