skip to Main Content
Alpostar i källarlager, Allgäu, Tyskland. Från studieresan till Alperna, september 2019.

2022-06-01 ”När förr blir nu – mjölkning och produktion med tradition” – slutrapport
Ett stort, flerårigt projekt tillsammans med Eldrimner om kunskapsförmedling och kompetensutveckling inom fäbodbruk och utmarksbete med lantrasdjur samt med fokus på mjölkproduktion och mjölkförädling är till ända.
Här kan ni läsa slutrapporten.

2021-02-23 Kurs om virtuella stängsel
Intresset för virtuella stängsel i Sverige blir allt större. RISE Jordbruk och trädgård och Gröna Möten bjuder därför in till en dag om virtuella stängsel. Lär dig mer om dess användningsområden samt teknikens möjligheter och utmaningar. Under dagen pratar forskare från Norge, representant från Naturbeteskött Sverige, Länsstyrelsen Västra Götaland och Jordbruksverket om tekniken utifrån många olika perspektiv. I samband med dessa presentationer har du möjlighet att ställa frågor. Dagens avslutas med en workshop där deltagarnas reflektioner kring virtuell stängselteknik och dess framtid sammanfattas.

Mer information, program samt möjlighet till anmälan hittar du här.

2021-02-27 När förr blir nu – mjölkning och produktion med tradition
I samarbete med Eldrimner kommer FSF under 2021 att fortsätta anordna kortkurser för att sprida och utveckla kunskaper och färdigheter kring fäbodbruk, extensiv betesdrift med lantrasdjur samt mjölkproduktion och mjölkförädling. Syftet med denna kurssatsning är att öka och uppdatera kunskaperna och att särskilt puffa för hantverksmässig mjölkproduktion och mjölkförädling på traditionellt sätt. Varje kurs ska omfatta vardera fyra dagar. Kurserna är öppna för både aktiva fäbodbrukare, djurhållare med lantras, intresserad blivande företagare med eller ännu utan djur. Kursen är dock öppen att söka för alla i landet så långt platserna räcker. Det första kurstillfället kommer att vara på Karl-Tövåsen i Dalarna 11-13 juni, därefter Svedjebuan i Jämtland 5-7 juli och sist men inte minst Kårebolssätern i Värmland 12-14 juli. Uppföljningskurs till hösten med avsmakning bl.a.

Kurserna kan genomföras tack vare bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

2020-10-03 Studiecirkel
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Håkan Tunón, en av författarna till boken Fäboden, naturen, kulturen och kulturlandskapet har FSF tagit fram en kursplan för en studiecirkel om fäbodkultur och fäbodbruk. I Jämtland och Värmland kommer de regionala fäbodföreningarna att anordna en studiecirkel under 2021. Är du intresserad av att delta eller att själv starta en studiecirkel och agera kursledare på annan ort? Ta kontakt med ditt lokala SV-kontor. Om det skulle vara några problem att få kontakt går det bra att höra av sig via mejl till Lars-Erik Larsson som arbetar inom SV centralt och som presenterade denna gemensamma satsning vid Fäbodriksdagen i Klövsjö.

2020-05-25 När förr blir nu – mjölkning och produktion med tradition
I samarbete med Eldrimner kommer FSF under 2020-21 att genomföra sammanlagt fyra kortkurser för att sprida och utveckla kunskaper och färdigheter kring fäbodbruk, extensiv betesdrift med lantrasdjur samt mjölkproduktion och mjölkförädling. Syftet med denna kurssatsning är att öka och uppdatera kunskaperna och att särskilt puffa för hantverksmässig mjölkproduktion och mjölkförädling på traditionellt sätt. Varje kurs ska omfatta vardera 4 dagar. Kurserna är öppna för både aktiva fäbodbrukare, djurhållare med lantras, intresserad blivande företagare med eller ännu utan djur. Kursen är dock öppen att söka för alla i landet så långt platserna räcker. Det första kurstillfället kommer att vara på Krype fäbod, Söderhamns kommun 24- 26 juli. Det andra kurstillfället blir på Harsagården i Järvsö 24-25 oktober 2020. 

De följande tre kurserna kommer att genomföras i andra delar av fäbodområdet. Annonsering sker senare på bland annat denna hemsida och avsikten är att genomföra resterande kurser under det kommande året fram till hösten 2021.

2020-03-15 Även i år genomförs de uppskattade kurserna om fäbodbruk och djurhållning genom Hälsinglands utbildningsförbund vid Centrum för flexibelt lärande (CFL) i Söderhamn.

Det är en vuxengymnasial utbildning där studierna bedrivs på halvtid under 6-12 månader. Kursen består av två delar: en fäbodbruk- samt en djurhållningskurs på vardera 200 poäng (totalt 400 poäng). Möjlighet finns att välja kursdel på ett halvår eller båda (helår). Det blir fysiska träffar i Söderhamn en gång i månaden (fred-sönd). Undervisningen sker på Krype fäbodar samt vid Idfjärdsvallen och på lantgård i Flor Kvarn. I kursen ingår teori och praktiskt arbete på fäbodvallen och på lantgård. Möjlighet finns att under vissa perioder bo på vallen. Övrig tid ägnar du åt egna studier, praktik och praktiskt och teoretiskt arbete i ett eget projekt. Du behöver inga förkunskaper men gärna ett starkt intresse för djurhållning, mathantverk i olika former och lokalt hållbarhetsarbete. Kursen startar 17 maj. Ansökan ska helst lämnas före 15 april.

Ansökningsblankett och mer information hittar du på hemsidan för CFL eller ring kursansvarig, Anders Persson 072-715 57 82

2020-02-20 Eldrimner – nationellt resurscentrum för mathantverk bedriver under perioden 2019–2020 ett projekt riktat mot gruppen mjölkförädlande fäbodbrukare. Syftet är att stimulera produkttillverkning, nätverkande, erbjuda skräddarsydda kurser inom framförallt osttillverkning med mera. Det långsiktiga målet är att stimulera lönsamhet och utveckling för att bevara det mjölkförädlande fäbodbruket som är en viktig kulturbärare av traditionella metoder och produkter som bär fäbodens unika värden.

2–6 september 2019 gjordes en studieresa med fäbodbesök till Alperna och nu finns en reseberättelse att ta del av. Det finns även ett dokument där man redogör för erfarenheter från denna studieresa med en jämförelse med det svenska fäbodbruket och behov av stödåtgärder.

 

Back To Top