skip to Main Content

Förbundet svensk fäbodkultur ingår i en grupp, programrådet, som av regeringen fått i uppdrag att verka för Sveriges genomförande av artiklarna 8j och 10c i konventionen om biologisk mångfald. Dessa två artiklar handlar om traditionell kunskap och hållbart sedvanebruk och hur det hänger ihop med biologisk mångfald.

Sverige undertecknade konventionen, CBD, redan 1992 och införlivade konventionens mål i sitt miljömålsarbete år 1997. Men arbetet har väl gått lite sisådär. Framför allt så har det gått sakta.  År 2021 utsågs Sametinget som fokalpunkt med samordningsansvar i nära samarbete med CBM och arbetet tog fart. Den programrådsgrupp där FSF ingår bildades och består av representanter från en mängd olika organisationer.

Arbetet finns dokumenterat och samlat i ett material som heter Lokal och traditionell kunskap om biologisk mångfald och hållbart sedvanebruk – Sveriges arbete nu och framåt

Back To Top