skip to Main Content
Fägatan på Kättboåsen, Mora, där vi hade fäbodriksdag i september 2019

Fäbodriksdagar – en tillbakablick.
I år 2024 kommer vi att hålla vår fäbodriksdag den 20-22 september i Skålsjön, Ovanåkers kommun. Det kan du läsa mer om genom att klicka här. Nedan kan du läsa om redan genomförda fäbodriksdagar.

 

Fäbodriksdag 2023 genomfördes i Ånge kommun i Medelpad, Västernorrlands län, helgen 15 – 17 september.  

Den fysiska samlingen och mötesarrangemangen genomfördes med alla aktiviteter fredag och lördag på Borgsjö Strand i Erikslund där också måltiderna intogs. Söndagen ägnades åt studiebesök ute i fäbodlandskapet. Se även det detaljerade programmet (230819)

Fredag 15/9 med start kl 20. Fäbodriksdagen inleds med en mer social samling under enklare former på Borgsjö Strand. Särskild anmälan, se inbjudan.

Lördag 16/9 kl 09.00 Registrering vid ankomst till Borgsjö Strand
09.30 Välkomnande och inledning på fäbodriksdagen 2023, med kulturinslag av Ulrika Bodén.
Information om Ånge Naturrum samt presentation av fäbodutställningen.
kl 10.30 Kaffe
kl 11.00 Föredragning av Peter Persson, från Länsstyrelsen Västernorrland, om det tidiga fäbodbruket och fäbodarnas förhistoria.
kl 11.45 Föredragning av Johanna Ulfsdotter, från Västernorrlands museum: Genusrelationer – om platstagande och arbetsfördelning vid Medelpads fäbodar.
kl 12.30 Lunch på Borgsjö Strand
kl 13.30 Utökat bete längs Ångermanälvens nipor. Om ökad biologisk mångfald. Hur gör man för att restaurera en äng? Länsstyrelsen Västernorrland.
kl 14.15 Fäbodvecka och säterrunda- erfarenheter från publika fäbodaktiviteter.
kl 15.00 Eftermiddagskaffe
kl 16.00 Fäbodriksdagsförhandlingar. Sakdiskussioner i angelägna fäbodfrågor samt behandling av eventuellt inkomna aktuella frågor och förslag från deltagarna, m m. Protokollförda beslut.

kl 19.00 Festmiddag med Ånge kommun som värd. Tal och kulturinslag. Musik med Duo Ulrika Bodén och gitarrist Daniel Ek. Fäbodmusik och berättelser.

Söndag 17/9 kl 9.30 samling hos Margita och Mats, Boltjärn 132, 841 92 Ånge, inför gemensam vidare färd ut i fäbodlandskapet.
kl 10.15 Besök vid Granbodaåsen, som delvis ägs och förvaltas av Lst Västernorrland. John Granbo och Johanna Ulfsdotter berättar om länsstyrelsens förvaltning av fäboden och biologisk mångfald.
kl 11.30 Lunch ute i det fria på Kullens fäbod
kl 12.30 Om Kullens fäbods unika mångfald av ängssvampar
kl 14.30 Eftermiddagsfika och avslut av fäbodriksdagen 2023.

Fäbodriksdagen genomfördes med stöd från och i samverkan med Ånge kommunVästernorrlands MuseumMedelpads hembygdsförbundNaturrum Ånge i BorgsjöBorgsjö Strand,  Studieförbundet Bilda, samt Förbundet Svensk Fäbodkultur.

Fäbodriksdag 2022 genomfördes i Älvdalen under helgen 23-25 september.
Se även inbjudan med program här

Fäbodriksdagen i Älvdalen genomfördes programenligt med ett sextiotal deltagare. Bland dessa också en liten delegation från Norge, ordförar i Norsk Seterkultur samt medverkande i vår gemensamma UNESCO-ansökan. Det var regn och rusk under de två första dagarna, men aktiviteterna var då förlagda inomhus. Söndagen välsignas med uppehållsväder och någon solglimt vid intressanta besök på Hedbodarna och Brindberg samt under det avslutande kulturevenemanget med vallmusik.

Fäbodriksdagens formella öppnande på lördagen inleddes av Peter Egardt, kommunstyrelsens v ordf i Älvdalen. Peter Egardt gav en fin introduktion och inramning vad gäller fäbodkulturens och utmarksbetets betydelse för Älvdalen historiskt och i nutid. Dessutom berättade han också om en personlig anknytning till fäbod från ungdomstiden.

Under Fäbodriksdagens förhandlingar behandlades också på lördagen ett antal aktuella frågor till beslut.

Från årsmötet 2022-04-24 för Förbundet Svensk Fäbodkultur hade hänskjutits frågan om val av ordinarie ordförande för förbundet.I närvaro av 35 medlemmar valdes nu Peter Helander, Mora, enhälligt till ny ordförande för FSF.

Ett utvecklat förslag till uttalande angående utformningen av stödsystemets regler diskuterades och antogs av Fäbodriksdagen i sin helhet. Se det antagna uttalandet här 

Ett förslag angående behovet av att fäbodbruk och utmarksbete ska få status och legitimitet som ursprunglig näring diskuterades och antogs efter en mindre komplettering. Se den antagna skrivelsen här

Översiktlig diskussion om arbetet med fäbodbrukarnas remissvar på Naturvårdsverkets förslag till nationell plan för förvaltning av björn, varg, järv och lodjur 2022-2027. Representant från fäbodbrukarna i Viltförvaltningsdelegation tar emot synpunkter från er deltagare. Se  underlag här

Skrivelse med fråga till FSF om ”Hur ska vi klara framtidens fäbodbruk?” Läs skrivelsen här

Beslut om nästa års fäbodriksdag, i första hand område och eventuellt vilken part som ska erbjudas arrangörskapet.

Denna redovisning kommer att kompletteras med ytterligare dokumentation och information från Fäbodriksdagen allteftersom underlag görs tillgängliga och protokollet från föreningsbeslut och fäbodriksdagsförhandlingar är justerat.

Protokoll från fäbodriksdagsförhandlingar 2022

————————————————————————————————–

Fäbodriksdag 2021 genomfördes i Edebäcks Bygdegård, Värmland under helgen 25-26 september.

Edebäck ligger i Klarälvdalen strax norr om Hagfors, omkring 4,5 mil söder om Stöllet. Programmet startar redan under fredag kväll, och sträcker sig över hela helgen. Fäbodriksdagen invigs av landshövding Georg Andrén på lördagen kl 9.30  Under dagarna deltar många engagerade resurspersoner, och det kommer att diskuteras och redovisas mycket som är viktigt och aktuellt kring fäbodbruk och fäbodkultur.  Årets tema är ”Säter- /fäbodkulturen på väg mot framtiden.” Anmäl gärna intressanta frågor att diskutera vid Fäbodriksdagen till mejladressen varmlandsaterkultur@fabod.nu  Ta del av inbjudan och hur man anmäler sig här

Förslag till dagordning vid Fäbodriksdagsförhandlingarna
Föranmälda ärenden till Fäbodriksdagens förhandlingar på söndagen:
– Angående behovet av att utveckla förvaltningen av de gemensamma betesrättigheterna.
– Exploateringsturismen skapar kaos i förutsättningarna för en traditionell natur
 och kulturturism

Protokoll från fäbodriksdagen 2021.

Fäbodriksdagen 2020 genomfördes i Klövsjö den 26-27 september. 

Ett 50-tal deltagare samlades till ett innehållsrikt program under ett par småregniga dagar i Klövsö den sista helgen i september. Huvudtema för årets Fäbodriksdag var fäbodbrukets och fäbodbrukarens roll i samhällsbygget. Arrangemanget genomfördes i samverkan mellan Jämtland-Härjedalens Fäbodförening (JHF) samt FSF i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, LRF, Jamtli, Hushållningssällskapet, Länsförsäkringar, Eldrimner, Bergs och Härjedalens kommuner samt Länsstyrelsen. Linda Forss agerade moderator och med sig hade hon även Janne Hemmingsson och Jens Comén som tillsammans utgör Linda Forss Trio. De gjorde en fantastisk inramning av den första dagen med musik och sång mellan programpunkterna samt en konsert i samband kvällens middag.
Se också pressmeddelande. I samband med Fäbodriksdagen intervjuades även Inga-Lis Bromée, ordförande i Jämtland/Härjedalens Fäbodförening, av SVT Jämtland. Inslaget hittas här.

Redan på fredagvällen kl 19 inleddes helgen med fäbodmusik i Klövsjö kyrka.

Under lördagen genomfördes några seminarier med samtal kring aktuella ämnen och frågeställningar.

Seminariet om rovdjursfrågorna leddes av Kenneth Johansson, FSF ordförande. Den inledande frågan var hur vi vill ha det och vad som behöver göras, förbättras eller göras annorlunda utifrån fäbodbrukarens villkor. Samtalet utgick från det tidigare presenterade diskussionsunderlaget (nedan). Se vidare minnesanteckningar från seminariet.

Seminariet om livsmedelsfrågor leddes också av Kenneth Johansson. Fokus låg på livsmedelstillsyn och livsmedelshantering på fäbodar, och utgick från tidigare presenterat diskussionsunderlag (se nedan) .Se vidare minnesanteckningar från detta seminarium..

Ytterligare redogörelser från de olika aktiviteterna följer senare.

Föranmälda diskussionsunderlag till seminarier och Fäbodriksdagens förhandlingar:
– Diskussionsunderlag. Underlätta vardagen för fäbodar med livsmedelsproduktion
– Diskussionsunderlag. Svensk rovdjurspolitik utrotar våra fäbodar. Detta underlag har efter Fäbodriksdagen bearbetats och nu gått ut som ett officiellt uttalande från FSF (2020-10-05)  
– Diskussionsunderlag. Mulbetesrätten står över modern svensk lagstiftning

Linda Forss stod som konferencier för en enastående inramning av Fäbodriksdagens arbetsdag under lördagen, liksom för ett uppskattat framträdande under kvällen.

På söndagen genomfördes de sedvanliga Fäbodriksdagsförhandlingarna under ett par intensiva timmar. Bland annat behandlades de tre diskussionunderlagen kring aktuella frågeställningar.  Det justerade protokollet från förhandlingarna finns tillgängligt här.

Det var sammantaget två intressanta fäboddagar i vackra Klövsjö i södra Jämtland. Nu ser vi fram mot nästa års Fäbodriksdag, enligt beslut preliminärt i Västernorrlands län.

____________________________________________________________

Fäbodriksdagen 2019 genomfördes lördag och söndag 14-15 september i Söderhamn. 

Årets Fäbodriksdag genomfördes i ett strålande höstväder och under trevliga former med samling främst på CFL inne i Söderhamn, med studiebesöken senare under söndagen på Tjärnviks gård och på Krype fäbod.  Arrangemanget genomfördes i samverkan mellan Gävleborgs Fäbodförening (GFF),  Centrum för Flexibelt Lärande (CFL) vid Hälsinglands utbildningsförbund,  Förbundet Sveriges Småbrukare , Knytkraft för Öppen innovation ekonomisk förening, samt Förbundet Svensk Fäbodkultur (FSF). Här är programmet för de två dagarna. (190902)

Det var en fin invigning med kulturinslag. Landshövding Per Bill inledde med en positiv markering för fäbodbrukets betydelse. FSF ordf Kenneth Johansson gav ett brett perspektiv på fäbodbrukets roll och förmedlade framtidstro på möjligheterna. Under dagarna presenterades och diskuterades flera intressanta utvecklingsfrågor. Protokollet från förhandlingarna är nu justerat. Här fattades bland annat beslut om att nästa års Fäbodriksdag 2020 ska genomföras i Jämtland. Fäbodriksdagen samlade totalt 55 deltagare.

Fäbodriksdagen 2018 genomfördes på Kättboåsens fäbodar och Kättbo, väster om Mora i Dalarna lördag och söndag 22-23 september. 

Dagarna samlade totalt ett trettiotal personer som tog del av ett intressant program i Kättbo bystuga och aktiviteterna på fäboden hos Yvonne Smedberg och Ove Lindgren. Det var under dagarna ett relativt bra väder utan regn och med många soltimmar. Fäbodriksdagen öppnades och inleddes med uppmärksamhet från kommunalrådet Anna Hed, Mora.

Tema för året var livsmedelsproduktion och livmedelsförädling med intressanta faktaföredragningar under lördagen av Birgitta Sundin och Åke Karlsson från Eldrimner resurscentrum för småskaligt mathantverk. Dessutom lyftes det fram ett par intressanta marknadsperspektiv:
Mattias Dernelid från Grönskakshallen/Fällmans kött, gav intressanta inblickar och exempel från marknadsutvecklingen, och poängterade värdet av de unika kvaliteter som fäbodbruket, utmarksbetet och lantrasdjuren innebär, vilket väcker marknadens intresse, även internationellt.
Urban Laurin underströk värdet av upplevelserna i fäbodmiljön och den helhet och det sammanhang som fäboden utgör. Det skapar en inramning för upplevelsebaserad mat- och besöksturism, vilket fäbodbrukare med intresse för besöksverksamhetmed fördel bör lära sig mera om och ägna uppmärksamhet åt utvecklingsmöjligheterna.

Under söndagen fokuserades genom Per Nilsson, Profox, på livsmedelslagstiftningen och de möjligheter som ges för småskalig verksamhet inom produktion, förädling, mataktiviteter och besöksverksamhet på olika sätt. Fäbodriksdagen avslutades med en intressant fäbodvandring runt om på Kättboåsens fäbodar under vägledning av Yvonne Smedberg som hunnit med en försvarlig kulturgärning genom restaurering, återställande och brukande under nu närmare 40 år som verksam på platsen. Vi fick en fin överblick på fäbodens olika delar: Högåsen, Larsheden och Bolet med historiska noteringar och personliga erfarenheter från verksamheten genom åren.

Årets tema var livsmedel: produktion, förädling, kvalitet och matupplevelser. Allt dessa kunskapsområden överlappar varandra och hänger ihop på ett intressant sätt. Här kan rätt hanterat fäbodbrukets särart med många och olika värden och kvaliteter komma till uttryck på positivt sätt för alla berörda parter: fäbodbrukarna och markägarna, den lokala bygden, natur- och kulturvärden, besökare och konsumenter liksom för samhället i övrigt.
Fäbodriksdagen arrangerades detta år i samverkan med en kurs inom ”Grönt Kulturarv och Svenska Lantraser” genom Knytkraft för Öppen Innovation (ek för) tillsammans med Förbundet Svensk Fäbodkultur och Dalarnas Fäbodbrukarförening, samt med stöd från Europeiska Jordbruksfonden. Det var sammantaget ett intressant program, bra och klargörande diskussioner och trevlig samvaro kring gemensamma intressefrågor. Någon smärre överraskning i matupplevelsen löstes på sedvanligt sätt med improvisation och fäbodkullans reservplan.

På söndagen genomfördes även de sedvanliga formella fäbodriksdagsförhandlingarna med intensiva diskussioner och gemensamma överväganden om vägval i aktuella frågor för fäbodkulturen, fäbodbruket och kring samverkan inom Fäbodrörelsen. Bland annat diskuterades den aktuella behovskartläggningen för svenskt fäbodbruk och vad som kan väntas komma ut av det. Avslutningsvis togs beslut om att nästa års Fäbodriksdag ska erbjudas Jämtland.
Här finns programmet för Fäbodriksdagen 2018.

 

Fäbodriksdagen 2017 genomfördes på Våsbo fäbodar i Ovanåker i Hälsingland lördag 16/9

Den svenska fäbodrörelsen hälsade alla välkomna till FR 2017 lördagen den 16 september som genomfördes i samverkan med Biosfärskandidat Voxnadalen på Våsbo fäbodar, som ligger norr om Edsbyn i sydvästra Hälsingland, se även hemsida http://www.vasbofabodar.se/
Detta arrangemang genomfördes under rubriken ”Kulturarvet en nyckel till framtiden –  kan utmarksbruk bli framtidsbruk?” Biosfärskandidat Voxnadalen arbetar aktivt med en ansökan för att få status som biosfärsområde enligt Unesco´s program för Människan och Biosfären. Man har fokus på att bevara och utveckla ett öppet och levande landskap, vilket också omfattar utmarksbruk, betesdrift, fäbodvallar och finnbosättningar, m m. Under dagen genomfördes också en föreläsning av Håkan Tunon från CBM, Centrum för Biologisk Mångfald i Uppsala, angående konventionen om biologisk mångfald, närmare bestämt artiklarna (kapitlen) 8j och 10c som handlar om lokal och traditionell kunskap samt sedvanebruk. Dessa åtaganden i den internationella miljölagstiftningen syftar till att staterna ska respektera, bevara och bibehålla sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor hos urfolks- och lokala samhällen med traditionella livssätt som har betydelse för hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Liksom ett flertal andra lokala samhällen av traditionella brukarkulturer i vårt avlånga land är även fäbodbrukarna berörda av dessa internationella miljöåtaganden som även Sverige ratificerat för att bevara det levande kulturarvet och traditionellt resursnyttjande. Vi kommer här att få en saklig överblick av detta kunskapsområde och en uppdatering om aktuella utvecklingsinsatser i dessa frågor i Sverige. Se vidare detaljprogrammet för lördagens öppna aktiviteter här

Avslutningsvis genomfördes de sedvanliga fäbodriksdagsförhandlingarna. Här behandlades bland annat frågan om ansvar för övergripande planering av Fäbodriksdagarna. Även vid denna Fäbodriksdag beslutades att tilldela FSF denna roll till gagn för den samlade Fäbodrörelsen. Vad gäller arrangemang av nästa års Fäbodriksdag stod nu Dalarna i turordning, och beslutet blev att tillfråga Dalarnas Fäbodbrukarförening om intresse och möjlighet att arrangera FR2018.  Fäbodriksdagens formella del avslutades 17.30.

Efter avslutningen av fäbodriksdagens formella del på lördagen kl 17.30 genomföde Föreningen Sveriges Fäbodbrukare en extra föreningsstämma.

 

Fäbodriksdagen 2016 arrangerades den 23-24 september i Ambjörby i norra Värmland av Norra Ny utveckling ekon för i samverkan med Länsstyrelsen Värmland, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, föreningen Friskt Bete, Nordvärmlands Livs ek. förening, Ambjörby folketshusförening och Värmlands säterbrukarförening, Målgruppen för Fäbodriksdagen är samtliga fäbodbrukare och alla medlemmar i fäbodföreningar i Sverige, övriga som är fäbod/säterintresserade, samt myndighetspersoner, politiker, tjänstemän och kunskapare på olika nivåer med intresse för fäbod/säterfrågor.

Fäbodriksdagen arrangeras i Ambjörby Folkets Hus med dels en sakinriktad seminariedag kl 09.30-16.30 (ca), dels en gemensam avslutande middag kl 17 och dels med avslutande sedvanliga fäbodriksdagsförhandlingar som inleds kl 18.

Seminariedagen har tema Utmarksbruk- en exposé av äldre tiders nyttjande av våra skogsområden. Seminariedagen innefattar också möjligheten för en avslutande gemensam middag kl 17 – 18 med avrundande diskussioner i trevligt sällskap.

De sedvanliga Fäbodriksdagsförhandlingarna genomförs på samma plats

Inbjudan, program och övrig information om Fäbodriksdagen 2016 finns i denna länk

Senare på kvällen inleds Fäbodföreningarnas utvecklingsmöte som fortsätter under lördagen med information, diskussion och behandling av gemensamma utvecklings- och framtidsfrågor för fäbodbruket, fäbodbrukarna och Fäbodrörelsen. Målgrupp för detta utvecklingsmöte är samtliga fäbodbrukare och alla medlemmar i fäbodföreningarna.

Inbjudan, program och övrig information om Fäbodföreningarnas utvecklingsmöte finns i denna länk  Anmälan till Fäbodföreningarnas utvecklingsmöte görs med fördel i anmälningsformuläret till Fäbodriksdagen såväl för de som deltar båda dagarna, som för deltagande enbart lördagen.

Varmt välkomna!

 

Fäbodriksdagen 2015, 18-19 september
Du är välkommen till årets FÄBODRIKSDAG på Nyvallens fäbod invid Sonfjället i Härjedalen. Inbjudan, program och information hittar du här!!
Fredag 18 september inleder vi med ”konferensdelen” och lördagen 19 september viks för studiebesök.

På programmet:
Länsstyrelsen i Jämtlands län, Härjedalens kommun, Hede Hembygdsförening, Centrum för Biologisk Mångfald/SLU,  unga fäbodbrukare och … fäbodbrukare unga till sinnet.
Vilken påverkan har rovdjursangrepp på landsbygdsföretagens ekonomi” är ämnet för vår work-shop på fredagen.
Konferensdelen hålls i Ordenshuset, Hedeviken, förläggning finns  på Nyvallen och intilliggande turistanläggningar.

Fäbodriksdagsgruppen 2015
Margareta & Alf-Erik Kristoffersson, Nyvallen
Birgitta och Calle Höglund, Gävleborgs Fäbodförening
Kontakt 070-372 90 71  eller calle.hoglund@telia.com

Inbjudan, program och information hittar du här!!
Anmälan före onsdag 16/9: Kristina Persson Vuxenskolan i Svenstavik 0687-106 03 kristina.persson@sv.se

Varmt välkommen till årets Fäbodriksdag – inspirerande möten i inspirerande miljö, träffa och byt och bryt erfarenheter med fäbodbrukare och fäbodentusiaster, myndigheter!

 

Fäbodriksdagen 2014, 20-21 september.
Genomfördes i Mållångstad, Ovanåkers kommun av Gävleborgs Fäbodförening i samarbete med Ovanåkers kommun, Länsstyrelsen Gävleborg och Studiefrämjandet.
På programmet bl.a. CBM om utmarksbetets påverkan, workshop, guidad bussrundtur. Och givetvis hade vi fäbodriksdagsförhandlingar och middag med underhållning!
Du kan se inbjudan och programförslaget i .pdf här!

Fäbodriksdagen 21-22 september 2013.
Genomfördes i Orsa, på Hembygdsgården i Orsa och Grunubergs Fäbod. Arrangerade gjorde Dalarnas Fäbodbrukarförening tillsammans med Orsa Byaråd.
Du kan ladda ner .pdf med Inbjudan  och programförslaget.

Fäbodriksdagen 22-23 september 2012.
arrangerades i Stöllet, Värmland, av Värmlands Säterbrukarförening, Studiefrämjandet och brukarna på Kårebolssätern. Programmet presenteras här! Och inbjudan kan du läsa här.
Arrangörernas tack till sponsorerna!

Fäbodriksdagen 2011
genomfördes på Skansen, Stockholm, 16-18 september. Programmet hittar du här!!
Fäbodriksdagen genomfördes som ett samarrangemang med alla fäbodföreningar, Dalarnas fäbodbrukarföreningGävleborgs FäbodföreningVärmlands säterbrukarförening och Föreningen Sveriges Fäbodbrukare.
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths invigningstal kan du läsa i .pdf format.
Välkomstanförande av FSFs ordförandePauline Palmcrantz
Gästande Norsk seterkultur har skrivit några rader om riksdagen i sitt medlemsblad Seterbrukaren, se sid 10-11.

Fäbodriksdagen 2010
genomfördes i Persåsen i västra Jämtland 24-26 september.
Årets fäbodriksdag, som arrangerades av Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, hade fokus på information och kontakt med och mellan fäbodbrukare och fäbodföreningarnas medlemmar.
Inbjudan gick ut till samtliga av oss kända fäbodbrukare i landet samt till medlemmarna i Dalarnas fäbodbrukarföreningGävleborgs FäbodföreningVärmlands säterbrukarförening och Föreningen Sveriges Fäbodbrukare.

Fredagen ägnades åt en konferens där vi bl.a. fick bekanta oss med Yngve Rekdal från Norsk institutt for skog og landskap som pratade om ”Utmarksbete som resurs”. Länsstyrelsen i Jämtland presenterade projektet Rikare odlingslandskap. Vi pratade om mulbetesrätten och rovdjur.
Efter en härlig middag visades filmen om Sune Pettersson på Gåsbäckens fäbod. Ett klipp finns på YouTube

På lördagen presenterades de olika fäbodföreningarna och vi diskuterade gemensamt hur fäbodrörelsen ska gå vidare för att göra våra stämmor hörda.
Täpp Lars Arnesson presenterade ett Turistprojekt inom Dalarnas Fäbodbrukarförening och konstaterade att varenda enskild fäbod är viktig för Sveriges identitet som ett land med fäbodar.
Vi diskuterade småjordbrukets villkor och framtid, djurskyddsfrågor och rovdjursfrågor. En genomgång och brainstorming kring rovdjurspolicy för Föreningen Sveriges Fäbodbrukare hann vi också med innan själva fäbodriksdagsförhandlingarna tog vid.
Fäbodriksdagen 2010 antog förslaget att 2011 års fäbodriksdag skall genomföras på Skansen som ett gemensamt arrangemang av alla fäbodföreningarna.

Söndagen
ägnades åt studiebesök på Östra Arådalen med guidning.
Därefter besökte vi Maja och Stina Karlsson i Långbodarna där vi serverades fäbodlunch och avslutade årets fäbodriksdag.

.Fäbodriksdagar har hållits många år, på olika platser, med olika teman, av olika arrangörer. Det finns dokumentation från de flesta av dem. För närvarande kan vi presentera nedanstående rapporter:
Rapport från Fäbodriksdagen 2009 i Åbyggeby, Ockelbo, Gästrikland.
Rapport från Fäbodriksdagen 2008 i Evertsberg, Älvdalen, Dalarna.
Rapport från Fäbodriksdagen 2007 på Utmarksmuseet i Ransby, Värmland.

 

Back To Top