skip to Main Content

Frågor och svar om ersättning för fäbodbete

I olika fäbodrelaterade Facebook-grupper har det förekommit många diskussionstrådar om ersättningsnivåer, arealer och annat som rör bete. Vi kontaktade därför Sarah Lagerberg, handläggare vid Länsstyrelsen Dalarna, för att få svar.

 Finns det stöd till inhägnat fäbodbete?

Ja, man kan få ersättning för storhägn på minst 6 hektar. Det går även att söka ”vanligt” betesstöd vid fäbod, till exempel om man har djuren inhägnat på en yta som är mindre än 6 hektar, vilket är minsta areal för att få ersättning för fäbodbete.

Vad är minsta ytan för att få stöd? Vad är minsta antalet djurenheter?

6 hektar och 1,2 djurenheter.

Hur mycket är stödet?

Det beror på hur många djur man har, om man har djuren inhägnade, och man har komplementet särskild skötsel av fäbodbete.
Stödet är uppdelat i tre olika delar:
Fäbod i bruk: 20 000 kr, har man två fäbodar får man 3 000 kr för den andra.
Fäbodbete: 1 000 kr/hektar
Komplement särskild skötsel av fäbodbete: 1 200 kr/hektar
Eftersom man måste ha minst 6 hektar blir minsta beloppet är alltså 26 000 kr.

Det finns ett grundstöd på 20 000 kr för en fäbod. Sen tillkommer det för arealen. Finns det någon övre gräns?

Egentligen inte, det beror på fäbodens storlek och om det ställer till med problem med för stor besättning, exempelvis på grund av överbete eller att det blir svårt med tillsynen eller liknande.

Om jag har 50 kossor/djurenheter på fritt fäbodbete hur stort bete beräknas det då på? Hur mycket stödersättning genererar det?

50 fullvuxna kossor ger 50 x 5 ha = 250 ha.
250×1000=250 000, + fäbod i bruk 20 000, så totalt 270 000 kr.

Det finns ett stöd för att man har en extra fäbodvall. Hur fungerar det? Kan det vara en fäbod på samma område?

Ja man kan få ersättning för kompletterande fäbod (se ovan) som man flyttar djuren till, men den kan inte vara inom samma område som huvudfäboden. Har man två fäbodar med olika besättningar får man full ”fäbod i bruk”-ersättning för båda.

Får jag ta åt mig att sköta flera fäbodvallar inom kommunen om jag vill. Få grundstöd och ersättning för djuren på flera fäbodområden?

Ja, se svar ovan

Om vi är två olika fäbodbrukare som håller djur på samma fäbodvallsområde får båda tillgång till ersättning då?

Ja, om djurbesättningarna brukas var för sig.

Finns det någon övre gräns för hur många djur som ger stödersättning? Finns det någon lägre gräns? Hur mycket är stödet per djurenhet?

Nej, ingen övre gräns. Ja, 6 hektar  1,2 djurenheter. 5 000 kr/djurenhet (1 000 kr/ha, 1 djurenhet / 5 hektar)

Hur räknas arealen vid fritt skogsbete?

1 djurenhet  5 ha

Hur räknas djurenheter vid fritt skogsbete?

 

DjurartAntal djurenheter
Får och getter0,20
Nötkreatur äldre är 2 år1,0
Ungnöt (6 månader till 2 år)0,6
Hästar1,0

Är det samma regler som gäller i alla län?

Ja i stort sett, men det kan finnas lokala variationer beroende på hur fäbodväsendet sett ut lokalt i länen.

Hur många är det som sökt fäbodstöd 2022–2023 – hur ser trenden ut? Minskar det eller ökar det?

Trenden är stabil sedan 2012, innan dess gjordes omräkningen från antalet djurenheter till areal annorlunda och därför ser arealen större ut i grafen. Antalet fäbodbrukare har bara registrerats sedan 2021, då var det 212 och 2022 var det 216 brukare som fick fäbodstöd i landet.

Texten har varit publicerad i vår tidning Svensk Fäbodkultur och Utmarksbruk nr 3, 2023, läs hela tiningen här

Back To Top