skip to Main Content
”Komsi, komsi, komsi…”

Varmt välkommen till fäbodrörelsens samlade portal!
Förbundet Svensk Fäbodkultur samlar den svenska fäbodrörelsen och ska verka för att bevara, främja och utveckla fäbodarna, fäbodkulturen, fäbodbruket och övrigt utmarksbruk. De regionala fäbodföreningarna har en viktig roll för att nå ut och engagera fäbodägare, lokala fäbodlag samt aktiva och potentiella fäbodbrukare runt om i landet.

Viktiga delar i vårt arbete är att främja och utveckla byggnadskultur, immateriellt kulturarv och traditionell kunskap samt möjligheterna för brukande. I detta ingår förutom det näringspolitiska ansvaret för betesbrukarnas villkor, även att bibehålla betesrättigheterna som resurs för framtiden för fäbodbrukarna och för ägarna av de jord- och skogsbruksfastigheter som innehar betesrätt enligt tradition, sedvana, servitut eller annat avtal, skiftes- och/eller avvittringshandlingar, det som i dagligt tal benämns mulbetesrätten. Fäbodrörelsen hävdar också fäbodkulturens roll och möjligheter inom ramen för konventionen om biologisk mångfald, CBD, särskilt då artiklarna 8j och 10c.

Läs mera här om Fäbodbruket och fäbodkulturen genom tiderna.
Finner Du intresse för vår verksamhet så är Du välkommen att kontakta oss i styrelsen eller valberedningen.

Alla kontaktuppgifter till Förbundet Svensk Fäbodkultur finns här

Stöd gärna vårt arbete genom ett medlemskap.

Du behöver inte vara aktiv fäbodbrukare för att bli medlem, det räcker med att du har intresse för de frågor som förbundet driver och stöder våra intentioner. Betala i så fall in årsavgiften om 300 kronor till förbundet, du blir då medlem både i förbundtet och den eventuella regionala förening du vill tillhöra. Vill du betala för ytterligare en familjemedlem blir summa 200 kronor högre, alltså totalt 500 kronor.

Betala din avgift till Bg 5243-8538 eller Swisha 123 109 20 22

 

 

Back To Top