skip to Main Content
Kärna smör

Satsning på lägerverksamhet för barn/ungdom

Förbundet har nyligen avslutat ett projekt som syftat till att ta fram en manual för de fäbodbrukare som är intresserade av arrangera läger för barn och ungdomar. Som en del i projektet anordnade vi en träff i Orsa den 28 januari där ett tjugotal personer deltog, fysiskt och digitalt. Syftet med träffen var att lyfta de frågeställningar som finns bland de som planerar att starta lägerverksamhet samt att inspirera och nätverka. Nyckelpersoner vid mötet var Ann Eriksson, Kerstin Nyström och Annika Rudolfsson, tre personer som har mångårig erfarenhet av fäbodläger. Dessutom deltog Per Nilsson, sakkunnig i frågor som rör lagar och regler. Nu söker vi ytterligare projektmedel för att kunna fortsätta att utveckla lägerverksamhet vid fäbodar.

Den manual vi tagit fram ger svar på de flesta frågor som uppstår om man vill starta läger på sin fäbod. Tips, idéer, lagar, regler, dagsprogram, ekonomi, försäkringar med mera.

Manualen innehåller 20 sidor och framsidan ser ut så här. Du kan ladda ner den som PDF här men den finns också att köpa i fysiskt exemplar för självkostnadspris, 50 kronor plus eventuell frakt. Skicka ett mail till webbredaktion@fabod.se

På sidan 19 i manualen hittar du ett förslag på hur en lägerbudget kan se ut. Du kan också ladda ner budgetmallen genom att klicka här. Mallen är självräknande, förutsatt att du har programmet Excel i din dator, och du kan därför lägga in egna siffror

Förslag till utrustningslista finns i wordformat som du fritt kan använda klicka här

 

Back To Top