skip to Main Content
Du kommer väl med…?

Stöd fäbodkulturen – bli medlem i förbundet

Förbundet samlar den svenska fäbodrörelsen och verkar för att bevara, främja och utveckla fäbodarna, fäbodkulturen, fäbodbruket och övrigt utmarksbruk. Vi vill också främja byggnadskultur, kulturarv och traditionell kunskap, samt bibehålla betesrättigheter som resurs och som framtida möjlighet för fäbodbrukare och ägare av jordbruks- och skogsfastigheter. Tillsammans blir vi starkare och kan driva våra intressefrågor bättre. Som medlem får du också den här tidningen i din postlåda och blir uppdaterad om vad som är på gång.

Du behöver inte vara aktiv fäbodbrukare för att bli medlem, det räcker med att du har intresse för de frågor som förbundet driver och stöder våra intentioner. Betala i så fall in avgiften om 300 kronor till Förbundet Svensk Fäbodkultur, du blir då medlem både i förbundet och den eventuella regionala förening du vill tillhöra. Vilka regionala föreningar det finns hittar du på sidan två, längst ner i vänsterspalten.
Vill du betala för ytterligare en familjemedlem blir summan 200 kronor högre, alltså totalt 500 kronor.

Betala din avgift till Bg 5243–8538 eller Swisha 123 109 20 22. Enklast scannar du QR-koden här nedan i din app.

Lite mer om oss

Organisationen 
– bildades 2004 men har från 1 januari 2021 omorganiserats till ett gemensamt förbund i en samlad nationell fäbodrörelse
– benämns i vardagslag Förbundet Svensk Fäbodkultur (FSF),
– har de fem regionala fäbodföreningarna i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland-Härjedalen och Västernorrland som integrerade medlemmar i den samlade fäbodrörelsen.
– ska fungera som samlande organ för alla som har intresse av att bevara, främja och utveckla fäbodkultur och utmarksbete samt annat tillhörande utmarksbruk,
– ska verka som Fäbodrörelsens samlande röst,
– genomför vid behov medlemsmöten för information, diskussion och vägval i särskilda frågor,
– ska fungera som kontakt- och remissorgan gentemot myndigheter och andra parter såväl inom landet som internationellt,
– arbetar med intressebevakning och för fram fäbodbrukarnas synpunkter i många olika sammanhang,
– har förtroendevalda från hela det svenska fäbodområdet,
– genomför årligen ordinarie föreningsstämma på våren,
– ger ut en tidning med för närvarande 4 nummer/år Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk
– har sin huvudsakliga informationsspridning genom medlemsbrev, den egna tidningen samt via den egna hemsidan www.fabod.nu

…tillsammans blir vi starkare och kan driva Fäbodbrukarnas, Fäbodägarnas, Fäbodkulturens och Fäbodbrukets intressefrågor bättre!

För mer information kontakta oss!
Maila vår medlemsansvarige på xxxxx
Eller ta en personlig kontakt med någon i styrelsen, läs här vilka som sitter i styrelsen och hur du kan nå dem

 

Back To Top