skip to Main Content

Nästa generation säterbrukare utbildas!

Projektet ”Nästa generation säterbrukare” pågår från 1 juli till 2 augusti 2013. Värmlands landshövding har besökt projektet, läs mera här!

Tidigare information (februari 2013) om projektet:
Länsstyrelsen i Värmland tar nu ett intressant initiativ för att i en projektinriktad insats stimulera till Nästa generation säterbrukare genom att erbjuda 5 veckors betald praktik i fäbodbruk för fyra projektdeltagare som vill delta i arbetet på Kårebolssätern i sommar.
En av de viktiga faktorerna för en fortsatt verksamhet på fäbodarna och att hålla liv i det levande kulturarvet är att få igång en rekrytering av yngre personer som tar vid i verksamheterna. Se annonsen här.
Läs mer om detta på www.alternativ.nu

Back To Top