skip to Main Content

Vargkommitténs betänkande!

Vargkommittén har nu levererat utredningen till Miljödepartementet som har kallat till remissmöte den 30 augusti.
(FSF hade inte möjlighet att medverka vid remissmötet, men föreningen har till Miljödepartementet lämnat kompletterande synpunkter på utredningen, se vidare vår skrivelse ”Fäbodbrukarnas synpunkter…)

Presentation av vargkommitténs utredning Webbutsändning från Miljödepartementet, 23 augusti 2013, klockan 09:30
Betänkandet finns här som pdf
Betänkandet, bilagor och mer information finns på Regeringskansliets hemsida.
PowerPoint-presentation av Vargkommitténs uppdrag och betänkande.

Inbjudan  till ”Remissmöte Vargkommitténs betänkande” den 30 augusti 2013

Betänkandet omnämns, och kommenteras(!),  på olika sätt i media:

130824 Jakt & Jägare ”Många ledartexter om Vargkommittén
130823 Svenska Dagbladet ”Dags att förenkla skyddsjakt på varg.”
130823 Svenska Dagbladet ”Bör inte bestämmas av lekmän
130823 Dagens Nyheter ”Förslag: Lättare få skjuta varg
130823 Aftonbladet  ”Att få jaga varg måste bli lättare
130823 Sveriges Radio ”Vargkommittén Föreslår enklare vargjakt
130823 Länstidningen Östersund ”Vargjakten ska förenklas
130823 Östersundsposten ”Förslag: Lättare få skjuta varg
130823 Östgöta Correspondenten (Corren) ”Förslag: Lättare få skjuta varg
130823 dt – Dalatidningarna ”Förslag: Lättare få skjuta varg
130823 dt – Dalatidningarna ”Dalajägare nöjda med vargförslag
130823 Naturskyddsföreningen ”Fred i rovdjursfrågan?
130823 Jakt & Jägare ”Så vill Egardt tackla vargfrågan”
130823 Jakt & Jägare ”JRF: Löser inte vargproblemen
130823 Jakt & Jägare ”C vill ha full ersättning för vargskador
130823 Jakt & Jägare ”Moderat positiv till vargförslag
130823 Jakt & Jägare ”SNF: Nej till licensjakt på varg bra
130823 Jakt & Jägare ”SJF försiktigt positiva om vargförslag
130823 Jakt & Jägare ”LRF välkomnar vargkommittéförslag

Back To Top