skip to Main Content

Kortfilm om fäbodvärden

Frida Turander gör kortfilmer om angelägna ämnen. Hennes senaste film handlar om Fäbodbruk. Betagande bilder och tänkvärd text, se filmen här!

Frida har gjort fler filmer, om skogsbete,  naturbetesmarker och slåtterängar.
Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet och svampar i ängs- och betesmark.

Här finns en liknande film om Rödkulla – en svensk lantrasko av en annan producent.

Följ gärna Frida på YouTube och använd  ”Gillaknappen” för de filmer du gillar.

Back To Top