skip to Main Content

Utmarksbeiting i Norge og Sverige

Ny artikel om utmarksbete från CBM och norska Bioforsk

Vilket värde har utmarksbeten i Sverige och Norge? Vilka möjligheter och utmaningar står dagens fäbodbrukare inför och vad är det som skiljer grannländerna åt i frågan? Detta diskuteras i den nya artikeln som CBM tillsammans med det norska forskningsinstitutet Bioforsk publicerat i den vetenskapliga tidskriften Utmark – tidsskrift for utmarksforskning.
Läs på CBMs hemsida eller ladda ner dokumentet här.
Back To Top