skip to Main Content

Vill regeringen lägga ner fäbodbruket?

Vill verkligen regeringen och dess myndigheter lägga ner det svenska fäbodbruket?


Istället för att underlätta för naturbete i fäbodbruket, som är ett svenskt kulturarv och som gynnar
den biologiska mångfalden, har regeringen och dess myndigheter beslutat om regelverk som gör att
fäbodbrukare lägger ner sin verksamhet. Varje regering kan genom sina regleringsbrev styra sina
myndigheter och nu har en ny regering en chans att hjälpa istället för att stjälpa. Vid Fäbodriksdagen i Älvdalen antogs ett uttalande i saken. Ta del av uttalandet här. Det finns mera att läsa om dokumentationen från Fäbodriksdagen i Älvdalen här.

Back To Top