skip to Main Content

Projekt: Utveckling av kunskap om skogsbete.

I ett aktuellt projekt undersöks förutsättningarna för ökad lönsamhet i ekologisk nötköttsproduktion i Sverige genom att beta en mosaik av naturbetesmark, marginell åker och skog. Dessutom ska man undersöka hur olika ekosystemtjänster påverkar varandra; ekologisk köttproduktion, skogsproduktion, biologisk mångfald och klimatpåverkan. Läs mera här

Back To Top