skip to Main Content

Utmaningar för nordlig pastoralism. Avhandling

2017-10-18   I en avhandling vid SLU, Managing mountains, past and present conditions for traditional summer farming and Sami reindeer husbandry in northern Scandinavia, har Weronika Axelsson Linkowski undersökt förutsättningarna för fortsatt fäbodbruk och renskötsel idag. Avhandlingen visar att både fäbodbruket och renskötseln står inför stora utmaningar idag. Läs mera om det här

Back To Top