skip to Main Content

Underlätta för livsmedels- producerande fäbodar!

Mycket snack och lite verkstad är vad fäbodbruket i Sverige utsätts för konstaterar FSF i ett uttalande för att fästa uppmärksamheten på behovet av att underlätta vardagen för fäbodar med livsmedelsproduktion. Läs vidare här

Back To Top