skip to Main Content

Sök stöd för Skogens miljövärden

Runt våra fäbodar finns många värdefulla natur- och kulturvärden. På fäbodriksdagen i Älvdalen fick vi lära oss om vilka det går att söka pengar för hos Skogsstyrelsen.
Nuvarande bidrag måste sökas senast 31 december. Så gå in på www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/, välj ”Hitta snabbt” och sen ”Sök stöd och bidrag” för att se om det finns något bidrag du kan söka för just din natur- och kulturmiljö.
Ett tips är att fråga efter kostnadsfri rådgivning av en skogskonsulent. Då får du ett s k rådgivningskvitto som underlättar för dej i ansökan.
Här finns även en liten lathund för hur du går till väga.

Back To Top