skip to Main Content

SNV rapport om TEK och biologisk mångfald

2018-03-01  Som redovisning av ett gemensamt regeringsuppdrag tillsammans med Sametinget har Naturvårdverket offentliggjort en skrivelse ”Traditionell kunskap” med ärendenummer NV-02168-17.

Arbetet har genomförts under ett år och uppdraget handlade om en kartläggning och utredning, samt att lämna förslag hur Sveriges ska uppfylla sina åtaganden gentemot konventionen om biologisk mångfald, artiklarna 8j och 10c.  Ta del av skrivelsen här

 

Back To Top