skip to Main Content

Småskaligt brukande gör stor nytta – debatt i SVD

”Gårdar anses för små – men gör stor nytta”  FSF har tilsammans med ett stort antal aktörer och engagerade personer över hela landet medverkat i ett upprop genom en artikel i Svenska Dagbladet med budskapet att uppmärksamma den breda småskalighetens villkor och förutsättningar samt möjligheter och behov för framtiden. Läs mera här (2020-05-22)

Back To Top