skip to Main Content

SLU-nyhet: Om nödfoder och lövfoder

Över hela landet märks nu mer eller mindre konsekvenserna av den långvariga torkan sommaren 2018. Den slutliga effekterna överblickar ännu inte nu i juli månad. För fäbodbruket och övrigt utmarksbete i skog och fjäll innebär dock torkan som regel inte några större problem vad gäller betet. Det finns vanligen bete i skog och fjäll för de frigående djuren under sommarhalvåret, men visst blir det som regel en annan betesgång för djuren beroende på markvattenförhållanden på trakten. Dock kan bäckar och vattenkällor sina och torka ut med praktiska bekymmer och fördyringar med att köra vatten till fäboden. Dessutom drabbas även fäbodbrukarna av torkan genom en sämre tillgång på vinterfoder.

Dessa frågor kring foderresurser och utmarkernas möjligheter berörs nu i ett aktuelllt nyhetsblad från SLU. Läs vidare om det här.

 

 

Back To Top