skip to Main Content

SJV om konsekvenser av krav på lösgående djur

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att utreda konsekvenser av att införa ett krav på att hålla djur lösgående samt behovet av övergångsbestämmelser och undantag från kravet. Bland många andra har även FSF yttrat sig i frågan. Läs mera här

Back To Top