skip to Main Content

Regionala skogsprogram tar form

De regionala skogsprogrammen börjar nu ta form. Fäbodbruket finns med.
Ta gärna upp frågan i de regionala fäbodföreningarna och var med i utformandet av handlingsplaner.
Läs mer här på vår sida om skogsbruk.

Back To Top