skip to Main Content

Vår ordförande Kenneth Johansson har avlidit

Vi har det otroligt sorgliga beskedet att efter en tids sjukdom avled Kenneth Johansson i sitt hem, omgiven av sin familj, natten mellan lördagen 31 juli och söndagen 1 augusti. Kenneth blev 65 år gammal.

Vi i förbundet sörjer inte bara en engagerad och driven ordförande, med en gedigen meritlista i bagaget, utan minns också Kenneths värme, generositet och sociala förmåga. De styrelsemöten som hölls i hans och hustruns sommarstuga utanför Linghed omgavs av denna positiva atmosfär och vi som fått förmånen att delta kommer säkerligen att minnas just dessa möten som extra speciella.

Vi har så otroligt mycket att tacka Kenneth för. Hur han under sin alltför korta tid som ordförande i FSF lyckades samla fäbodrörelsen, öka medlemsantalet och få oss att stå starkare och mer samlade än någonsin. Kenneth kommer att lämna ett stort tomrum efter sig. Men förbundet ska fortsätta i hans anda. I den närmaste framtiden är det mycket som kommer att hända; extra årsmöte, fäbodriksdag, fortsatt arbete med nomineringen till immateriellt kulturarv.
Vi kommer inte att stanna upp.
För vi är övertygade om att Kenneth hade velat att vi fortsatte på den utstakade vägen.
För han brann för fäbodbruket.
Och det gör vi också.
Men nu stannar vi upp bara för ett ögonblick och skickar våra varmaste tankar till de närmast sörjande.
Sänder vårt tack för att förbundet fick så mycket av Kenneths sista tid här på jorden.

Kenneth Johansson Foto: privat
Back To Top