skip to Main Content

Omskrivning av historiken, anpassning till politiken?

Det har kommit ut ett nytt nummer av tidskriften La Canada från EFNCP, European Forum on Nature Conservation and Pastoralism. I åtta artiklar presenteras olika teman och aspekter kring naturvård och betesbrukande runt om i Europa.              FSF medverkar genom en artikel under rubriken Re-writing history to fit new policies? där vi ger en historisk bakgrund och ifrågasätter varför fäbodbruk, extensiv betesdrift och de historiskt omfattande betesmarkerna för tamboskap i skog och fjäll osynliggörs och negligeras i väsentliga avseenden i Sverige.

Läs vidare artikeln Re-writing history to fit new policies? med låg upplösning eller med hög upplösning.

Back To Top