skip to Main Content

Ny kurs – gör en hässja

KURS: Lär dig tillverka en hässja! 🌾
Under kursen får du lära dig hur man tillverkar en hässja från grunden så att du kan torka och ta till vara ängshöet, samtidigt som du gör en insats för en av våra mest hotade naturtyper – slåtterängen! Genom att hässja och hantera höet på plats på ängen gynnas fröspridning och etablering av ängsväxterna.
👉 När och var? 4 maj, klockan 09.00 – 15.00, Dala-Floda
Läs mer på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida, klicka här
Back To Top