skip to Main Content

Ny artikel om förutsättningar och villkor för Skandinavisk transhumans

2014-01-27 Ny artikel om förutsättningar och villkor för Skandinavisk transhumans
Det har nu kommit en intressant artikel i tidskriften Baltic Worlds utgiven av Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) som gör en akademisk betraktelse av förhållanden och villkor för Skandinavisk transhumans, det vill säga en studie av förhållandena och politiska styrningar som kringgärdar det norska seterbruket (eller stölsbruket) samt det svenska fäbodbruket (eller säterbruket). ”Views of landscape – Reflections on the governance of Scandinavian transhumance

Se fler artiklar om fäbodbruk på vår mediasida!

Back To Top