skip to Main Content

Ett nödrop och upprop från Sveriges fårbönder

Svenska Fåravelsförbundet tar nu initiativ till ett gemensamt upprop riktat till Sveriges politiker. Fåravelsförbundet kräver bland annat att samhället hjälper till ekonomiskt med förebyggande åtgärder, att full ersättning ges för de kostnader ett angrepp för med sig och att skyddsjakt beviljas snabbt och i förhållande till hur stor skada som skett.

Det är lätt för oss fäbodbrukare att både förstå och sympatisera med fårböndernas situation, utsatthet och reaktion. Även många fäbodbrukare har upplevt oro, såväl för rovdjursangrepp på betesdjuren men också för hur de ska behandlas om de drabbas. Man har därmed förlorat sin trygghet och tilltro till förutsättningarna för sin näringsverksamhet.  Läs vidare här

Back To Top