skip to Main Content

Säterlandskapets kulturmark, NKF 26-27/6

Nordiska Kulturlandskapsförbundet anordnar i anslutning till sitt årsmöte en tematräff om värdefulll kulturmark, denna gång med tonvikt på skötsel av säterbrukets kulturlandskap. Arrangemanget har en stark uppslutning från olika aktörer och genomförs i Röros och Os i Tröndelag, Norge, den 26-27 juni 2019. Läs mera här

Back To Top