skip to Main Content

”Mulbete förr och nu”. Info om betesbruk och betesdrift

2022-10-07 Projektet ”Mulbete förr och nu”. Som en utveckling av engagemanget och diskussionerna bland fäbod- och betesbrukare i Jämtland kring betesrättigheter och praktiska frågor kring betesbruk och betesdrift har det tagits initiativ till ett projekt i Jämtland för att närmare belysa och informera kring dessa frågor. Länsstyrelsen i Jämtland finansierar projektarbetet och Jämtland Härjedalen Fäbodförening är delaktig som en samverkande part. Läs mera här (2022-10-07)

Back To Top