skip to Main Content

Möte om bevarandet av stora rovdjuren i EU

Möte om bevarandet av stora rovdjuren i EU

FSF deltog den 5 december vid det andra seminariet/dialogmötet i Bryssel för sakägare och intressenter angående Eu-kommissionens arbete med bevarandet av de stora rovdjuren inom EU.

Dokumentationen har nu lagts ut på Kommissionens hemsida

Se även den bredare beskrivningen av hela detta arbete

Back To Top