skip to Main Content

Mattradition från fäboden blir nytt kulturarv

Kallbadskulturen, annandagsbandy och fäbodens gum- eller grynostkokningning är några av tillskotten på Sveriges förteckning över immateriella kulturarv. De skrivs in efter att ha lämnats som förslag till Institutet för språk och folkminnen.

Sverige är ett av drygt 170 länder som har skrivit under Unescos konvention om tryggandet av världens immateriella kulturarv. Av detta följer bland annat att Sverige ska upprätta en nationell förteckning över sådana kulturarv. Den 30 maj utökas Sverige förteckning med 13 nya kulturarv – här ingår allt från mattraditioner, hantverk, umgängesformer till musik och dans. Förteckningen, som nu rymmer 82 kulturarv, sköts av myndigheten Institutet för språk och folkminnen (Isof).
– Vi arbetar för att lyfta fram alla slags levande kulturarv som finns i Sverige. Nu firar vi att förteckningen växer och att bilden av immateriell kultur breddas, säger Martin Sundin, generaldirektör på Isof.

De nya kulturarven skrivs in efter att ha lämnats som förslag från allmänheten och bearbetats av Isof.  Under en viss period varje år kan alla som vill lämna förslag till förteckningen genom ett formulär på levandekulturarv.se. Nästa period är den 15 september till den 31 oktober 2024. Gum- eller grynostkokning skickades som förslag till förteckningen av en fäbodbrukare i Härjedalen.

– Några av hantverken som skrivs in rymmer en sådan bredd av lokala och regionala tekniker att vi har valt att lyfta fram dessa i egna avsnitt. Här är det möjligt att föreslå tillägg av fler tekniker när förteckningen öppnar igen i september, säger Matilda Bergqvist, samordnare på Isof.

 

Här är alla kulturarv som skrivs in 2024:

 • Annandagsbandy
 • Kallbadskulturen
 • Polska – musik och dans
 • Gum- eller grynostkokning
 • Hälsinglands schablonmålning
 • Flamskvävning från Skåne
 • Spånfågeltäljning
 • Tagelspinnande
 • Ryaknytande
 • Halländsk binge
 • Delsbobroderi.
 • Knyppling – med avsnitt om tekniker från Vadstena, Skåne och Delsbo.
 • Korgar och korgtraditioner – med avsnitt om revbenskorgar, granrotskorgar, hasselkorgar, enekorgar, pilkorgar, löbbindning och samisk korgtillverkning

Hela Sveriges förteckning finns på webbplatsen:  www.levandekulturarv.se/forteckningen

 

Back To Top