skip to Main Content

Nu finns det lokalproducerat Fäbodbeteskött

Det finns ju ännu kvar i Sverige en liten grupp kämpande fäbodbrukare och djurhållare med traditionell betesdrift i de svenska fäbodområdena. De svarar för en lokal produktion av mjölk och kött baserat på det fina naturbetet i skog och fjäll.

En mindre andel av fäbodbrukarna bedriver traditionell mjölkproduktion på sommarbetet och även ett antal som förädlar mjölken till ost, smör och mese. Sommartid kan man besöka ett antal fäbodar och produkter finns också att tillgå på en del fäbodar under fäbodtiden. Flera av dessa finns tillgängliga sommartid via vår förmedling av kontakter med fäbodar att besöka. Läs mera här

Under hösten kommer den säsongsvisa utgallringen av slaktdjur och det blir då köttet det handlar om. Vi förmedlar här kontakten med några brukare som nu erbjuder lokalproducerat Fäbodbeteskött. Läs mera om det här

Och för att vara tydlig med det nya – nu är det alltså så att fäbodbrukarna inte längre är utestängda från att använda ordet fäbod i namnet på sina produkter. Jättebra! Läs mera om det här

Back To Top