skip to Main Content

Kritik, hot och kriminalitet mot svensk djurproduktion

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har under 2020 genomfört en enkätundersökning bland målgruppen djurföretagare i Sverige för att kartlägga förekomsten av ”Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv”. Detta forskningsarbete berör också fäbodbrukare och ett antal problemfrågor som även fäbodbrukare möter. Arbetet har nu slutredovisats – läs mera om resultaten här (2022-08-04)

Back To Top