skip to Main Content

Kenneth Johansson ny ordförande i FSF

Vid ordinarie årsstämma för Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk i Rättvik den 28 april 2019, valdes Kenneth Johansson, Falun, som ny ordförande för förbundet.

Kenneth är torparson och hade sin uppväxt på landsbygden i södra Dalarna. Han bor nu med sin familj i Falun. Han har verkat i rikspolitiken under många år, men kommer närmast från posten som landshövding i Värmland.

I arbetet vid Länsstyrelsen i Värmland kom han också i kontakt med säterbrukets utsatta situation i länet. Bland annat verkade Kenneth för att det togs fram en konstruktiv handlingsplan för säterbruket i Värmland, med avsikten att bidra till att återetablera och utveckla verksamheter med aktivt säterbruk. Handlingsplanen utgår från att sätrarna är viktiga för bevarande av den biologiska mångfalden, värdefulla natur och kulturmiljöer, ett biologiskt kulturarv samt utrotningshotade husdjursraser. Lansstyrelsen tog fram handlingsplanen  i samarbete med befintliga säterbrukare, andra organisationer och enskilda aktörer, för att bidra till att säkra ett levande säterbruk. ”Handlingsplaner för att utveckla fäbodbruket bör kunna vara ett intressant arbetssätt även för övriga fäbodlän” bedömer Kenneth, som har för avsikt att lyfta den frågan till berörda län.

Styrelsen i övrigt: Carin Gisslén-Schönning, Holmsveden (sekreterare och ny i styrelsen), Kristian Olofsson, Sälen, Dennis Olsson, Gävle, Olle Berglund, Edsbyn, Stefan Olander, Viksjöfors, John Arne Thyselius, Åsarna (nyval) och Victoria Johansson Törnqvist, Bjursås (nyval)  Avgående ordförande Kristian Olofsson sitter alltså kvar i styrelsen under kommande verksamhetsår. ”Det är mycket positivt med den breddning och kompetensförstärkning som nu sker i FSF som ytterligare ett led i utvecklingen av den svenska fäbodrörelsen” anser Kristian.


Kenneth Johansson är ny ordförande för Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk. Foto: Hällpetters Maria Bergström.

Back To Top