skip to Main Content

Interpellationsdebatt: Utveckling av fäbodbruk

Fäbodbruket debatteras i riksdagen!!

Följ dagens debatt i riksdagen!

Interpellation
2013/14:122 Utveckling av fäbodbruk
av Marie Nordén (S)
till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Samhällsförändringar och strukturrationaliseringar har lett till att småjordbruken kraftigt har minskat i Sverige under de senaste årtiondena. Inte minst handlar det om fäbodar, av vilka det i dag finns färre än 300 kvar i drift…

Back To Top