skip to Main Content

Inbjudan träffar: Livsmedel och bete från fäboden (X län)

Kan mer betade marker och skogar påverka vår livsmedelsförsörjning och gynna den biologiska mångfalden? Hur ser livsmedelsproducenterna på fäbodbete?
Vi diskuterar mervärden för både kött- och mejeriprodukter från fäboden under två träffar i Gävleborgs län den 3 och 21 november. Du som har fäbod idag, funderar på ny verksamhet inom fäbodbruk eller intresserad av frågorna i allmänhet välkomnas att delta på våra träffar.
Se hela inbjudan med information om anmälan här.

Se även vidare mer information på GFF webbsida här

Back To Top