skip to Main Content

Rapport: Nordsvenska kulturlandskapet framtid

En konferens om Det Nordsvenska kulturlandskapets framtid genomfördes i Östersund den 19-20/4 2018. FSF medverkade i planering och genomförande av denna kunskaps- och kompetenshöjande aktivitet tillsammans med regionala och nationella aktörer. Syftet har varit att fästa uppmärksamheten och ge ett helhetsperspektiv på det nordsvenska kulturlandskapets historik, värden, möjligheter och framtid. Konferensens innehåll, diskussioner och förslag finns nu sammanfattat i en ny rapport.  Läs mera här

Back To Top