skip to Main Content

Fokus på matproduktion och rovdjur – Tema för seminarium i Norge

De större organisationerna  för brukare med betesdjur i Norge (Bondelaget, Småbrukarlaget samt Sau og Geit) samverkar kring förebyggande åtgärder, kompetensutveckling och information rörande betesnäringarna och rovdjursproblematiken.  Under två dagar 11-12 november arrangerade man på Gardermoen ett ”Beiteseminar med matproduksjon- og rovviltfokus” Arrangemanget genomfördes med ett brett sammansatt program och en bred representation av företrädare från olika parter. Under den andra dagen genomfördes även en paneldebatt mellan ansvariga politiska representanter.    FSF deltog vid seminariet genom vår ordförande Pauline samt Hans J. I samband med framställningarna under dagarna gavs aktuell och intressant information om villkor och förhållanden för betesbruket och landsbygdsföretagen ute i bygde-Norge. Det väcktes flera frågeställningar och gavs insikter och perspektiv som förstås är intressanta att beakta även för oss i Sverige. Presentationerna finns tillgängliga på hemsidan för Norsk Sau og Geit..

Back To Top