skip to Main Content

Filma fäbodlivet!

Vi uppmanar alla att filma på fäbodarna denna sommar. Vi, d v s Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, FSF, arbetar ju med att göra en ansökan till UNESCO om att bli ett immateriellt kulturarv på den representativa listan tillsammans med Norge. Till ansökan ska en film bifogas som speglar verksamheterna.

Så nu vill vi väldigt gärna ha dina filmer från sommarens fäbodliv!
För mer information, klicka här.

Back To Top