skip to Main Content

De småskaliga betesbrukarna har vanligen en foderstat för sina djur som består av enbart gräs och naturbete. Detta är en grundläggande positiv kvalitetsfaktor då det ger en lägre intensitet i tillväxten och att det därmed i praktiken blir ”slow-food”. Betesperioden i skog och fjäll sätter också en särskild prägel på både kött och mjölkprodukter och effekterna av det naturliga betet av gräs, ris, örter (och svamp) är som störst på hösten när djuren betat ute hela säsongen. Läs mera om detta i ett fakta-blad från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU): Nyttigt fett från betande djur.
Se även populärvetenskapliga rapporter av forskaren Jana Pickova:
Du blir vad du äter – fettsyror i foder, kött och människa.
Bete och vallfoder ger nyttigare kött.
I tidningen Nationen har man redovisat norsk forskning: Fjellbeite gir sunnare mjølk.

 

Här nedan förmedlar vi kontakten till fäbodbrukare och producenter som önskat synlighet. Föreningen tar inget ansvar i övrigt, utan kontakta säljaren direkt för detaljerad information, aktuella priser samt och tillgången på produkter för säsongen och under året.

——————————————————————————————————————-

2022-07-30

Naturligt och Exklusivt: KRAV-nötkött, djurhållning och upplevelser.

På Per-Hans Lantbruk AB i Hede får korna leva som det är meningen att kor ska leva. Djuren går ute på fritt skogsbete halva året och många av våra kor är även födda i det fria. Våra djur har kvar ett naturligt beteende med ledarkor, dagisverksamhet och försvarsringar. De äter bara det som för tillfället smakar gott, ibland är det örter, ibland löv och andra dagar är det svamp, och det är kanske därför vi har de gladaste kossorna och det överlägset godaste köttet.
Välkomna att hälsa på oss under sommaren för att följa med ut i skogarna och klappa de tama vilda korna från Härjedalen. Vill Ni köpa det saftiga köttet så är Ni välkomna att kontakta oss. Ni hittar oss på facebook eller på Per-Hans hemsida
Per-Hans Lantbruk AB
Per-Hans vägen 14
846 31 Hede
Telefon: Erik 073-097 90 67, Paula 070-221 60 21
Mejl till Per-Hans

2022-07-30
Lokalproducerat naturbeteskött från Sälenfjällen
Naturbeteskött av Svensk Fjällras.  Ekologisk uppfödning på traditionellt sätt med naturligt foder, enbart gräs och bete i skog och fjäll med gräs, örter, ris och löv. Under sommaren går djuren på naturbete kring fäbodar och i naturreservat. Slakt och styckning hos Siljans Chark. Vakuumpackning. Även helfall och andra alternativ och sortiment med pris och leverans efter överenskommelse. Också möjligt att beställa märgben och soppben. Även pälsskinn av fjällko efter återtag, eventuellt med garvning efter överenskommelse. Ta kontakt för prisuppgift. Beställ för leverans under hösten!
Kontakta brukaren direkt för mer information och beställning:
Kristian Olofsson via mejl, eller telefon 070-69 62 924

 

Back To Top