skip to Main Content

Fäbodriksdagen 2022 i Älvdalen 23-25 september

Fäbodriksdagen i Älvdalen genomfördes programenligt med ett sjutttiotal deltagare. Bland dessa också en liten delegation från Norge, ordförar och ledamot i Norsk Seterkultur samt ytterligare två medverkande i vår gemensamma UNESCO-ansökan. Det var regn och rusk under de två första dagarna, men aktiviteterna var då förlagda inomhus. Söndagen välsignas med uppehållsväder och någon solglimt vid intressanta besök på Hedbodarna och Brindberg samt under det avslutande kulturevenemanget med vallmusik.

En samlad dokumentation och redovisning från Fäbodriksdagen läggs ut på hemsidan. Ta del av detta via följande länk med mera information om Fäbodriksdagen i Älvdalen och om tidigare Fäbodriksdagar.

Back To Top