skip to Main Content

Fäbodlandskapets unika smak – Fäbodens terroir

Som en del i Eldrimners fäbodprojekt (2019-2021) har man också gjort en litteraturstudie om fäbodprodukternas mervärden. Läs mera här (2021-04-25)

Back To Top