skip to Main Content

Kom med och utveckla fäbodläger för barn och ungdomar!

Välkommen på en heldagsträff söndagen den 28 januari.

Det är viktigt att vi tillsammans når barn och ungdomar med vårt projekt ”Fäbodens värden ett kulturarv för världen”. De flesta av de som idag är aktiva fäbodbrukare, hänvisar till sina upplevelser i unga år som skäl till varför de väljer att föra fäbodtraditionen vidare. Tillsammans kan vi hjälpas åt att jobba vidare på detta – att ännu fler barn får en relation till fäbodlivet. På så sätt kan vi bygga vi en ny generation av fäbodbrukare. Fäboden är en perfekt arena för att skapa upplevelser för barn och ungdomar. Låt oss öppna upp våra vallar och bjuda in.
Vi har redan idag några fäbodvallar som genomför lägerverksamhet. Det finns andra som planerar att starta verksamhet men som av olika anledningar inte kommit till skott.

Förbundet svensk fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) har fått lite medel för att utveckla ett kunskapsmaterial för lägerverksamhet. Det kommer att bli en tryckt produkt med idéer, kunskap och förslag som kan fungera som stöd för dig som jobbar med läger eller som vill starta verksamhet.

Vi vill samtidigt passa på att starta ett nätverk för dig som är intresserad. Vi vill träffa gruppen och ge inspiration till dig som deltagare men också att dina synpunkter blir en tillgång i materialproduktionen. Kom och var med! Anmäl dig redan nu.

Tid:
Söndagen den 28 januari, kl 09:00-16:30

Plats:
Trunna Hostel & Conference, Orsa

Medverkar gör:
Ann Eriksson, Östnårbuan, Jämtland, som har massor av erfarenhet och haft lägerverksamhet i ganska stor omfattning under många år. Per Nilsson, vår nestor på lagar och regler, om vilka krav men också möjligheter det finns att bedriva lägerverksamhet

Ansvariga för träffen:
Olle Berglund och Hällpetters Maria Bergström

Anmälan:
Gör det så fort som möjligt dock senast dagen efter trettondagen. Maila olleberglund@hotmail.com eller hallpettersmaria@live.se

Ange vid anmälan:
Önskar boende dubbel/Enkelrum

Komma kvällen före:
Vi har förbokat några rum för de som vill komma redan på lördagen och träffas och bo över till söndagen.

Vad kostar det:
Vi har fått projektmedel, förbundet står därför för kostnaden, du som deltar bjuder på din tid till projektet.

Reseersättning enl statligt regemente, 25 kronor/mil utgår.  Vi förutsätter att ni som deltagare samåker så mycket ni kan.

 

Back To Top