skip to Main Content

Fäbodbruket i Dalarnas miljö- o hållbarhetsmål

I samverkan med Dalarnas Fäbodbrukarförening medverkade FSF vid den regionala miljö- och hållbarhetskonferensen som Länsstyrelsen i Dalarnas län tillsammans med Region Dalarna anordnade den 19 september i Borlänge. Läs vidare här

Back To Top