skip to Main Content

FSF synpunkter till Skogsprogrammet

Fäbodbrukarna har under det senaste året följt arbetet med det nationella skogsprogrammet under Näringsdepartementet. Rapporter från fyra arbetsgrupper har redovisats och diskuterades vid bland annat en hearing i Stockholm den 7 oktober. Arbetet har remitterats under hösten 2016. Se vidare underlag samt FSF remissvar 2016-11-14

Back To Top